Sut i gael hyd i ni

Mae’r ymarferion a perfformiadau i gyd yn digwydd yn Neuadd Eglwys St Teilo, sy wedi’i lleoli yn Bishopston (pentre de Gwyr, ger Abertawe) ar y B4436, sy’n dechrau yn yr A4067 (Mumbles Road) ger West Cross, Bae Abertawe ac yn rhedeg hyd at yr A4118 (Heol de Gwyr) ger Pennard (Gwyr).

Yn nesáu o ben Bae Abertawe, mae’r Neuadd yn drydydd troad ar y chwith (The Glebe) ar ôl i chi basio’r troad am Bentre Murton, tua 3 milltir o Fae Abertawe.

Yn nesáu o ben Pennard, pasiwch drwy bentre Kittle, yn anwybyddu’r troad i Bishopston a mynd ymlaen hyd gopa’r bryn; mae’r Neuadd ar y dde.

Map i’w brintio

Mae parcio yn ymyl y Neuadd yn eitha gyfyngedig, er hynny mae cryn nifer o leoedd gwag ym pen arall y Glebe, ym maes parcio’r ysgol.